Met eNeef wordt uw hele gebouw comfortabel verwarmd tegen minimale kosten. Besparingen van 40% zijn meer regel dan uitzondering.

Waarom de meeste cv-installaties niet of niet goed ingeregeld zijn

Jarenlang is er alleen naar de productiezijde van installaties gekeken. Onderzoek heeft echter aangetoond dat voor een efficiënte en duurzame werking van zowel de warmte opwekker als de distributie- en afgiftezijde, de totale installatie in balans moet zijn.

Helaas is het echter nog steeds gangbare praktijk om een verwarmingsinstallatie in te stellen op de vastgestelde vollast situatie – de maximaal benodigde capaciteit in extreme situaties. Het grote nadeel van deze werkwijze is dat er daardoor in de meest voorkomende, normale dagelijkse omstandigheden onnodig veel warmte verloren gaat. In combinatie met een niet of slecht ingeregelde installatie geeft dat veel problemen en klachten.

Veel voorkomende klachten

 • het is te warm of te koud
 • slechte warmteverdeling door het gebouw
 • hogere stookkosten door inefficiënt stoken
 • hoorbare stromingsgeluiden door de leidingen

Deze problematiek wordt door eNeef aangepakt. Op een snelle, efficiënte en kosteneffectieve manier. Direct na installatie stijgt het comfort en dalen de energiekosten.

De onbalans in de warmtedistributie oplossen

Installateurs zullen de oorzaken van deze warmtedistributie problemen proberen te verhelpen door een tweetal systeemaanpassingen, die helaas averechts werken:

Pompdebiet verhogen
In een poging om de radiator die het verst van de warmtebron af staat warm te krijgen, wordt het debiet verhoogd – de hoeveelheid water die door de leidingen stroomt. Door deze verhoging zal de leidingweerstand aanzienlijk toenemen, waardoor deze juist nog moeilijker te overbruggen wordt.

Aanvoertemperatuur verhogen
Aangezien niet alle ruimtes warm worden en de pomp al op het hoogste debiet staat, zal de monteur ook de aanvoertemperatuur verhogen. Deze aanpassing heeft geen effect in de ruimtes waar geen debiet door de radiatoren stroomt – daar blijft het dus koud. In de ruimtes waar wel debiet door de radiatoren stroomt, is er niet afdoende tijd om de warmte af te geven.

Conclusie
Het verwarmingssysteem moet gebalanceerd worden, zodat het onder elke deellast situatie en alle dynamische omstandigheden optimaal gebruikmaakt van de warmte opwekker. Diverse onderzoeken bevestigen deze conclusie. Voor een efficiënte en duurzame werking van zowel de warmte opwekker als de gehele installatie, moet het totale systeem in balans zijn.

Het ideale systeem wekt precies genoeg vermogen op voor de totale warmtebehoefte, verdeelt deze over de warmte behoevende zones en heeft een retourtemperatuur die niet veel hoger ligt dan de ruimtetemperatuur in de zone.

eNeef biedt de oplossing

De eNeef is een gebouwbeheersysteem met een unieke, vermogens gestuurde zoneregeling, die veel voorkomende problemen met verwarmingsinstallaties oplost. De eNeef onderscheidt zich van bestaande regelingen door de warmtebron vooraf aan te sturen op tijd, temperatuur en vermogen.

Er wordt berekend hoeveel warmte er waar en wanneer nodig is en het vermogen van de warmtebron wordt daarop afgestemd. Door het afstemmen van vraag en aanbod en het nauwkeurige regelen van het debiet, wordt op een zo efficiënt mogelijke manier voor het gewenste comfort gezorgd.

Daarnaast onderscheidt de eNeef applicatie zich in bedieningsgemak, eenvoud en overzicht. Met eNeef is uw hele gebouw comfortabel verwarmd tegen minimale kosten. Besparingen van 40% zijn meer regel dan uitzondering.

Alle eNeef voordelen op een rij

 • De meest efficiënte zoneregeling
 • Warmtebron(nen) sturen op basis van tijd, temperatuur en vermogen
 • Gemiddelde besparing van 40% op de stookkosten
 • Een gebruiksvriendelijk gebouwbeheersysteem
 • Geïntegreerde kalender- en klokfunctie
 • Nooit meer comfort klachten
 • Toepassing in bestaande installaties mogelijk
 • Snelle en efficiënte engineering plus lage installatiekosten
 • Lagere onderhoudskosten

Hoe werkt het?

Hieronder kunt u zien hoe het eNeef systeem werkt.

De eNeef applicatie geeft u volledige zeggenschap over de verwarmingsinstallaties

De eNeef stuurt verwarmingsinstallaties zo efficiënt mogelijk aan door per zone rekening te houden met verschillende factoren die de opwarmtijd en binnentemperatuur beïnvloeden, zoals:

 • inhoud van de ruimte
 • radiatorvermogen
 • isolatiewaarde
 • buitentemperatuur
 • ligging t.o.v. het zuiden
 • weersverwachting

Op basis van deze factoren berekent eNeef het benodigde vermogen voor de gewenste gevoelstemperatuur. Dit resulteert in optimaal comfort tegen minimale stookkosten.

U kunt op afstand de temperatuur per zone monitoren en beïnvloeden. De applicatie houdt u op de hoogte van alle installaties aan de hand van zelf in te stellen alarmen en een breed scala aan rapportagevormen en analysemogelijkheden. Tevens kunnen alle parameters van het klimaatsysteem ingesteld en bijgestuurd worden naar uw wensen.

Dankzij de geïntegreerde kalender- en klokfunctie kunt u altijd rekenen op een aangenaam binnenklimaat. Ook wanneer er van de vaste dagindeling afgeweken wordt. Vanuit de eNeef applicatie kunnen meerdere gebouwen tegelijkertijd beheerd worden.

Meer lezen en/of contact opnemen

Meer informatie kunt u vinden op de pagina’s:

Wilt u meer weten over onze energiebesparende oplossing en de verschillende vormen van duurzame energieopwekking? Vul dan gerust het contactformulier in of bel één van onze adviseurs voor een vrijblijvende afspraak. Wij nemen graag de tijd voor al uw vragen.